Eix Clot

Eix Clot

Avança la implantació de noves terrasses i ampliacions a l’espai públic

7 de juliol de 2020

Un equip tècnic de 72 persones gestiona les sol·licituds de noves terrasses i ampliacions temporals i excepcionals per tal d’impulsar la recuperació econòmica i garantir que es compleixen les distàncies entre persones i els criteris sanitaris.

El Govern municipal ampliarà un any el termini de les autoritzacions provisionals i es permetran fins el 31 de desembre de 2021 per facilitar l’activitat econòmica dels establiments.

Totes les 4.878 sol·licituds rebudes han estat revisades, i l’Ajuntament preveu haver-les resolt totes durant el mes d’agost.

604 s’han admès a tràmit, de les quals 2.915 estan validades formalment i s’estan verificant tècnicament i 689 ja s’han resolt, amb 444 autoritzacions.

El 60% les peticions autoritzades i admeses a tràmit proposen ubicar-se en espais guanyats als vehicles com carrils i cordons d’aparcament, i dues de cada tres són ampliacions de terrasses ja existents.

El Govern municipal està desplegant les mesures per tal que el sector de la restauració i els establiments de barri disposin de manera temporal i excepcional de més superfície a l’espai públic. L’objectiu és impulsar l’activitat econòmica i garantir que la represa de l’activitat a l’exterior sigui segura i es faci respectant les distàncies entre persones, les recomanacions sanitàries i els criteris marcats per les autoritats competents.

Per agilitzar al màxim les actuacions, l’Ajuntament ha creat un equip tècnic de 72 persones que gestiona, tramita i dona resposta a totes les sol·licituds d’ampliacions de terrasses i de noves autoritzacions rebudes. S’encarrega de les tasques de recollida de peticions i comprovació de dades, i d’avaluar que les propostes tècniques s’adeqüin als nous criteris que delimiten la ubicació de les terrasses, que es prioritzen en espais guanyats al vehicle com cordons d’aparcament o carrils de circulació.

Totes les autoritzacions que s’estan gestionant són excepcionals i provisionals. Inicialment es va preveure que tinguessin una durada temporal fins el 31 de desembre de 2020. No obstant, el Govern municipal ampliarà un any el termini i les noves terrasses i ampliacions podran funcionar fins el 31 de desembre de 2021. Amb aquesta pròrroga es vol facilitar la recuperació econòmica del sector de la restauració, que compta amb 9.300 bars i restaurants i 5.500 llicències de terrasses ordinàries.

Balanç de les autoritzacions

Des del 23 de maig fins divendres passat, s’han presentat 4.878 sol·licituds, i totes han estat revisades. Tenint en compte que el sector ja ha presentat el gruix del volum de propostes i que l’Ajuntament treballa per agilitzar al màxim la tramitació, es preveu haver pogut resoldre-les totes durant el mes d’agost.

Del total de sol·licituds, a dia d’avui se n’ha admès a tràmit 3.604. D’aquestes, 2.915 han estat validades formalment i entrades al sistema per fer la verificació tècnica de la proposta, i 689 ja han estat resoltes. Per tant, quasi el 20% de sol·licituds admeses a tràmit ja tenen resolució.

De les resoltes, dues de cada tres –444– s’han autoritzat, de manera que es poden implantar a l’espai públic en les condicions previstes per la proposta aprovada. Suposen un total de 1.286 taules i 5.143 cadires noves. Les que estan autoritzades en calçada signifiquen una superfície de 2.800 m2 guanyats a l’asfalt.

L’Ajuntament ja ha completat 80 actuacions en calçada per condicionar l’espai i habilitar la instal·lació de taules i cadires, i en els propers dies n’anirà executant més. Es treballa perquè algunes de les properes intervencions siguin conjuntes i contínues en talls de carrils de circulació, guanyant espai per al vianant en vorera i taules per als operadors en calçada.

Les 245 denegades ho són majoritàriament per aspectes tècnics, com ara no disposar d’espai suficient o no complir amb les normatives generals de soroll o accessibilitat. També per motius administratius com no tenir llicència d’activitats o no tractar-se d’un establiment de restauració o assimilat.

A banda, 1.274 no s’han admès a tràmit perquè presentaven defectes formals –duplicitats, defectes substancials de forma, etc.–, si bé en alguns casos si es corregeixen les deficiències les sol·licituds es poden tornar a presentar.

Tipologia i ubicació

Pel que fa al tipus de sol·licitud demanada, del conjunt de les que ja estan resoltes i les que estan en estudi tècnic, el 65% són ampliacions de terrasses ja existents i el 35% són terrasses noves.

Quant a la ubicació, gairebé el 60% són en calçada, sobre carrils de serveis, circulació o combinant calçada i vorera, mentre que la resta serien en espais com places, rambles, o voreres.

I respecte a la distribució territorial, més de la meitat són als districtes de l’Eixample (32%), Sant Martí (12%) i Ciutat Vella (13%). Les altres es distribueixen en menor mesura per la resta de la ciutat.

Criteris d’ubicació de les noves terrasses i ampliacions

Les noves terrasses i ampliacions que s’estan autoritzant se situen prioritàriament als espais de calçada confrontants a la vorera, com cordons d’aparcament o carrils de circulació. Sempre sense afectar cap carril bici o de transport públic, l’accés a pàrquings i equipaments, el pas de vehicles de serveis i l’ús i visualització dels serveis públics i senyals de trànsit. Quan es proposa ocupar un carril de circulació, cal que els establiments que volen tenir terrassa presentin una proposta unitària per un tram de carrer complert. I si no és possible posar la terrassa en calçada, s’estan estudiant altres solucions d’ubicació que garanteixin el compliment del distanciament.

A les places, rambles i espais singulars, s’estan analitzant els criteris per ordenar unitàriament el conjunt de l’espai i d’aquesta manera possibilitar la implantació individual de cada establiment que ho sol·liciti sense necessitat de que hi hagi una petició de tots els establiments, i només es pot ampliar la superfície de les terrasses quan no superin el 50% de la superfície lliure de pas, i sempre que els espais lliures siguin adequats. En voreres i plataformes úniques, cal garantir un pas lliure de vianants de 2 metres.

L’únic mobiliari autoritzat són les taules, quatre cadires per cada taula, para-sols i, quan s’ocupa en calçada, també jardineres. A més, l’Ajuntament està instal·lant elements separadors respecte als carrils de circulació.

Les noves terrasses o ampliacions no poden interferir en les necessitats que puguin tenir altres establiments o activitats comercials derivades del compliment de distàncies de seguretat sanitària. En aquests casos, cal establir un espai lliure suficient per poder fer les esperes corresponents amb seguretat, i garantint les condicions d’accessibilitat a l’espai públic.

Aforament, condicions d’ús i mateix horari

Els criteris d’aforament s’estableixen en funció de si l’establiment de restauració ja té llicència de terrassa vigent o si no la té:

  • Si ja té terrassa: Si el número de taules és imparell, es pot arrodonir cap a dalt sempre que totes les taules puguin respectar les distàncies. A més, es pot ampliar la superfície de la terrassa per instal·lar-hi fins a 4 taules més o fins a 6 quan l’ocupació sigui en calçada, sempre respectant els criteris d’ubicació, de distància i les normatives vigents.
  • Si no té terrassa: Es pot sol·licitar una autorització de terrassa de fins a 4 taules o fins a 6 quan l’ocupació sigui en calçada, sempre respectant els criteris d’ubicació, de distància i les normatives vigents.

Tramitació àgil d’autoritzacions

L’equip tècnic específic de 72 persones atén consultes i centralitza els criteris per gestionar els procediments electrònics d’atorgament d’autoritzacions i ampliacions. Els recursos tècnics amb què compta aquest equip s’han ampliat específicament, multiplicant-los per quatre respecte a la previsió inicial i fent un esforç extraordinari per agilitzar al màxim la tramitació.

Els titulars dels establiments poden sol·licitar fins al 24 de juliol les autoritzacions o ampliacions a través del portal de tràmits municipal. Per ajudar a entrar les sol·licituds al portal a qui ho necessiti, l’Ajuntament ha habilitat un punt d’atenció presencial a l’Oficina d’Atenció a les Empreses (OAE) de Barcelona Activa –C/Roc Boronat, 117–. També es poden presentar les propostes a través de les entitats del sector, les associacions de comerciants i dels eixos comercials.

I hi ha disponible un web específic – http://www.barcelona.cat/terrasses-ampliacio-excepcional – i el telèfon d’atenció 900 533 175 –gestionat per Barcelona Activa– on dirigir-se per informar-se i resoldre dubtes.

Ajuntament de Barcelona

Els nostres socis

Marta Taller Botiga
Bodega Carol
Arxé
Camí de Salut
Unir Tours
Escuela Ballet David Campos
Second Company
Carregant...
x
X