Eix Clot

Eix Clot

Concedides el 90% de les ajudes sol·licitades per cessament d'activitat per a autònoms de la cultura i l'esport

27 d'abril de 2020

En el sector de la cultura, la propietat intel·lectual i l'esport, s'han atorgat un 89,9% de les sol·licituds d'ajuda per cessament d'activitat a autònoms des que les posés en marxa el Govern.

Així ho reflecteixen les dades recopilades pel Ministeri de Cultura i Esport de l'explotació estadística dels fitxers d'afiliació de treballadors al sistema de la Seguretat Social, facilitats pel Ministeri de Treball i Economia Social i els de prestacions per cessament d'activitat dels autònoms facilitats pel Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Immigracions.

Fins avui, un 35,3% dels 237.190 autònoms que vinculats al sector de la cultura i l'esport han sol·licitat aquest tipus de prestacions que ha posat a la seva disposició el Govern.

El Ministeri de Cultura i Esport ha preparat guies publicades en la seva pàgina web i xarxes socials per a informar sobre totes les mesures aprovades fins al moment pel Govern que afecten aquests sectors i com accedir a elles.

El sector cultural empra en termes mitjans anuals 710.000 persones (dades Enquesta de Població Activa 2019) en activitats econòmiques o en ocupacions culturals -un 3,6% de l'ocupació total a Espanya en la mitjana del període anual- sent el 68,8% assalariat.

Moratòria dels pagaments, millora del sistema per a autònoms i reducció de l'IVA de llibres electrònics

D'altra banda, es destaca que el Consell de Ministres celebrat dimarts passat 21 d'abril va aprovar el Reial decret llei 15/2020, de mesures urgents complementàries per a donar suport a l'economia i l'ocupació. En l'apartat de les mesures fiscals, es flexibilitza el règim de pimes i autònoms, perquè tributin pels seus ingressos reals, permetent que renunciïn al mètode d'estimació objectiva de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, i de la quota trimestral del règim simplificat de l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

D'aquesta mesura podran beneficiar-se els prop de dos-cents mil treballadors autònoms del qual desenvolupen activitats econòmiques vinculades a la cultura i a la propietat intel·lectual, i que majoritàriament estan acollits al sistema estimació objectiva o tributació per mòdul. Amb aquest sistema podran reflectir de manera més exacta la reducció d'ingressos produïda en la seva activitat econòmica a conseqüència de la COVID-19, i tributar d'acord.

Igualment s'ha aprovat una moratòria en el pagament d'impostos, oferint la possibilitat de "supeditar el pagament dels deutes tributaris a l'obtenció del finançament" subjecte al pla d'avals públics, de fins a 100.000 milions, desplegat pel Govern en resposta a la crisi. Així, les empreses que sol·licitin els citats crèdits, no s'iniciarà el període executiu per a determinats deutes tributaris i podran retardar el pagament dels impostos fins a obtenir els préstecs amb l'aval públic de l'ICO.

Finalment s'ha reduït l'IVA dels llibres, revistes i periòdics electrònics, del 21 al 4%, per a alinear-lo amb l'aplicable als de paper, que és el 4%. La reducció de l'IVA per a l'edició electrònica és una mesura de suport als editors i als mitjans de comunicació. S'espera que tingui un efecte d'estímul positiu sobre el teixit empresarial vinculat al llibre i a la premsa, i sobre el consum familiar tant de llibres electrònics com de premsa.

Els resultats de l'Enquesta d'Hàbits i Pràctiques Culturals a Espanya 2018-2019, realitzada pel Ministeri de Cultura i Esport, van indicar una notable posició de la lectura de llibres en format digital. Concretament les taxes de lectors anuals es van situar en el 65,8%; la lectura en format paper, en el 61,9%, i la lectura en format digital, en el 20,2%.

El Ministeri de Cultura i Esport està treballant amb el Ministeri d'Hisenda en mesures que tinguin en compte les especificitats dels sectors culturals amb el mateix objectiu amb el qual s'ha abordat la crisi de la COVID-19: la cobertura de protecció de les situacions més vulnerables per a no deixar a ningú enrere.

La Moncloa

Els nostres socis

Escola Taller Novart
Hangar 05 Producciones Artísticas
En Clave de Soul
MR. USBY
Ortopedia Clot
Pastisseria Gual
Loteria Cap i Cua
Carregant...
x
X