Eix Clot

Eix Clot

El Departament de Cultura proposa més ajudes per pal·liar els efectes de la Covid-19

30 d'agost de 2021

  • El Departament fa públiques noves accions per minimitzar els efectes de la pandèmia.
  • Abans que s’acabi l’any 2021, Cultura publicarà dues noves línies d’ajudes i una ampliació.
  • Ahir el Departament també va anunciar una nova convocatòria de l’ajut a la programació realitzada de música en viu de caràcter professional.
  • El sector cultural es recupera lentament però de forma sostinguda. 

Segons dades elaborades pel Departament de Cultura, el sector es recupera lentament però de forma sostinguda després de la caiguda del consum cultural que va suposar l’arribada de la pandèmia. La tercera i quarta onada, que van tenir lloc entre el mes de gener i d’abril del 2021, van alentir la represa cultural iniciada l’estiu passat. Malgrat aquesta situació, des de l’inici de l’any s’observa un creixement continu de la facturació del sector cultural, acompanyada d’una reducció de persones afectades per ERTOs: de gener a juny, hi ha hagut un descens de 3 punts en el nombre de treballadors en ERTO en l’àmbit cultural. 

Actualment, la recuperació del sector és continuada. Aquest fet, malgrat la prudència a la que obliga la situació d’emergència sanitària en què vivim, permet ser optimistes amb l’evolució del darrer trimestre de l’any, gràcies també al gran esforç de vacunació i conscienciació que s’ha dut a terme. Tot i això, el Departament, encapçalat per la consellera Natàlia Garriga, és conscient que encara queda molta feina per fer, no només per superar els efectes de la covid-19, sinó també per canviar velles inèrcies i aconseguir canvis significatius en els quatre eixos principals en què treballa la conselleria: la construcció d’un sistema cultural de referència, l’accés a la cultura, la llengua i l’audiovisual. 

El Departament ha acompanyat al sector ajudant-lo a mantenir-se i iniciar aquesta nova represa, gràcies a les diverses mesures encaminades a reduir l’impacte negatiu de les diferents onades de coronavirus i de les corresponents mesures de protecció de la salut. Destaquen, entre altres, les subvencions destinades a compensar les pèrdues per la reducció forçada dels aforaments i les destinades a compensar les pèrdues per cancel·lació d'espectacles, així com els ajuts en forma de garantia per al finançament d’empreses i entitats dels àmbits culturals. Totes aquestes subvencions i ajuts s’han sumat a les convocatòries ordinàries que ha seguit fent el Departament i que han gaudit d’un augment de 8M€ en les seves dotacions (un +45,4%). 

Per continuar amb el suport a la recuperació del sector, i tal com es va aprovar a l’acord de Govern del passat abril, aquest final de l’any 2021 el Departament torna a proposar ajudes per minimitzar els efectes de les cancel·lacions i reduccions d’aforament degudes a la covid-19. Els ajuts i subvencions van adreçats a tot l’espectre de professionals i equipaments del sector i en totes les disciplines culturals, amb especial atenció a aquelles més afectades.

Dues noves subvencions i una ampliació d’ajudes

El Departament de Cultura ha actuat amb molta determinació per ajudar el sector a reduir l’impacte negatiu que suposa per a l’activitat cultural l’arribada de diferents onades de la covid-19 i les mesures sanitàries que es prenen al respecte. Amb aquest mateix objectiu, i abans que s’acabi l’any, el Departament de Cultura obrirà dues noves línies de subvencions i una ampliació d’ajudes per seguir pal·liant les conseqüències de la pandèmia del coronavirus en el sector. 

La primera subvenció es fa pública avui, 26 d’agost, i correspon a la convocatòria de subvencions per a les despeses de funcionament d’empreses i entitats que gestionen sales amb programació estable de música en viu ubicades a Catalunya durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19. Aquesta és la segona convocatòria de la subvenció en qüestió, gestionada per l’Institut Català d’Empreses Culturals (ICEC) i quasi bé es dobla el pressupost de la primera convocatòria. Al mes d’octubre, l’ICEC farà publiques les subvencions per als interessos dels préstecs ICF Cultura Liquiditat (covid-19).  

Actualment, l’OSIC té tres convocatòries de subvencions extraordinàries obertes per fer front a les pèrdues econòmiques que ha comportat la pandèmia. Una d’elles té com a objectiu compensar pèrdues per la reducció forçada d’aforaments en espais escènics i musicals i es tanca el 23 de novembre. Les altres dues convocatòries estan pensades, en un cas, per compensar la reducció d’ingressos en espectacles i concerts pel fet d’haver contret la COVID-19 algun dels artistes o treballadors tècnics, i en l’altre cas, per compensar pèrdues dels dramaturgs per la reducció forçada dels aforaments. Aquestes dues convocatòries es tanquen el 29 d’octubre. 

L’OSIC ha pressupostat dos milions d’euros més, que es destinaran a ampliar la primera convocatòria, és a dir, a la reducció forçada dels aforaments en espais escènics i musicals. A més, es permetrà que també s’hi puguin presentar les sales petites, que fins ara n’estaven excloses. En total s’hauran destinat a aquesta línia d’ajuts 14,8 milions d’euros l’any 2021. 

Paral·lelament a aquestes subvencions pensades per pal·liar els efectes del coronavirus en el sector cultural, aquesta setmana el Departament de Cultura també ha convocat una nova línia d’ajut, de concurrència competitiva, a la programació realitzada de música en viu de caràcter professional. El seu objectiu és donar suport als festivals, cicles i temporades musicals i a la programació estable de les sales de concerts de Catalunya. En aquesta nova convocatòria, dotada amb 800.000 euros, la subvenció cobreix la contractació artística dels concerts que formen part de les programacions realitzades en el període establert a les bases de la convocatòria en les modalitats següents. 

Nou ajut de 3 milions d’euros per a empreses i entitats que gestionin sales amb programació estable de música en viu a Catalunya 

El 26 d’agost el Departament de Cultura obre, a través de l’ICEC,una nova convocatòria de la línia d’ajut extraordinària que té per objecte donar suport al finançament de les despeses de funcionament d'empreses i entitats que gestionin sales amb programació estable de música en viu ubicades a Catalunya durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19.   

La nova convocatòria està dotada amb 3.000.000 € (que s’afegeixen a l’1.800.000€ de la primera convocatòria) i vol contribuir a mitigar les afectacions que les restriccions establertes per combatre la pandèmia durant el primer semestre del 2021 hagin provocat en el sector de la música i més concretament en les sales que gestionen música en viu.  

En aquesta segona convocatòria s’ha augmentat el topall màxim dels ajuts a percebre fins a 350.000 € (la despesa mínima subvencionable són 4.000 €). La quantia final de l’ajut variarà en funció de l’aforament d’acord amb els barems següents: 

  • Sales amb un aforament de fins a 400 persones: 70% de la despesa declarada;
  • Sales amb un aforament entre 401 i 1.500 persones: 75% de la despesa declarada; 
  • Sales amb un aforament superior a 1.500 persones: 80% de la despesa declarada. 

Entre altres, la subvenció cobreix les següents despeses de funcionament de la sala durant el període subvencionable: nòmines dels treballadors contractats per l’empresa sol·licitant; quotes de cotització a la Seguretat Social i quotes de gremis i associacions professionals; despeses d'estructura de la sala i despeses relacionades amb l'adaptació d’aquesta als requeriments sanitaris establerts per combatre la covid-19; despeses relacionades amb la difusió i comunicació de la programació de la sala i tributs, sempre que no siguin susceptibles de recuperació o compensació. Queden excloses de l’ajut les despeses vinculades a les programacions Sala BCN i Sala CAT i la despesa que es derivi de la contractació de serveis d’auditoria per a l’elaboració del compte justificatiu amb aportació de l’informe d’auditor fins a un màxim de 4.000 euros.

Aquest ajut, de caràcter automàtic, és compatible amb altres subvencions destinades a superar els efectes de la covid-19 d’altres administracions públiques, amb l’única excepció dels ajuts extraordinaris o temporals aprovats pel Departament de Cultura amb la mateixa finalitat.

Generalitat de Catalunya

Els nostres socis

Electrodomèstics Peinado
VegaDortaDental
Autorentat Mascotes El Clot
Pastisseria La Palma
Pastisseria Gual
Arxé
Bodega Carol
Carregant...
x
X