Eix Clot

Eix Clot

Més de 1,3 milions d'autònoms tenen concedida la prestació extraordinària

15 de maig de 2020

El Ministeri de Sanitat ha actualitzat les seves "Instruccions sobre la realització de proves diagnòstiques per a la detecció de la COVID-19 en l'àmbit de les empreses", que indica que els serveis de prevenció de riscos laborals que realitzen activitats sanitàries han de limitar la utilització de proves diagnòstiques als àmbits d'actuació establerts.

Aquest document, treballat i consensuat amb les comunitats autònomes, i aprovat per la Ponència de Salut Laboral, recorda que les proves PCR han de realitzar-se a tot cas sospitós d'infecció en les primeres 24 hores.

El texto, que complementa la "Estrategia de diagnóstico, vigilancia y control en la fase de transición de la pandemia de Covid-19", considera crucial a los servicios de prevencion en el ámbito de la empresa, incidiendo en la importancia de apo Colaboración con las autoridades sanitarias en la detección precoz de todos los casos compatibles con Covid-19 para controlar la transmisión.

"La seva participació en la Xarxa Nacional de Vigilància Epidemiològica amb la recollida d'informació i la notificació és una obligació, però també una acció fonamental en el control i seguiment dels casos i dels contactes en l'entorn laboral", afirma el document.

En línea con las Recomendaciones de la OMS, el texto Recuerda que deberia priorizarse la utilización de las PCR u otra técnica de diagnóstico molecular que se considere adecuada, frente a Otras estrategias.

Notificació dels casos

Les "Instruccions sobre la realització de proves diagnòstiques per a la detecció de la COVID-19 en l'àmbit de les empreses" incideix en l'obligació que tots els centres, serveis i establiments sanitaris de diagnòstic clínic, de titularitat pública o privada, han de notificar a l'autoritat sanitària de la comunitat autònoma els casos de COVID-19 confirmats després de la realització de les proves diagnòstiques.

"Així mateix, qualsevol entitat de naturalesa pública o privada que, en relació amb les proves diagnòstiques per a la detecció de la COVID-19 adquireixi hisops per a presa de mostres, mitjà de transport de virus, reactius d'inactivació, kits d'extracció d'àcids nucleics o reaccions de PCR, o test ràpids diagnòstics haurà de posar-ho en coneixement de l'autoritat sanitària competent de la comunitat autònoma en la qual es trobin situats i/o prestin els seus serveis, amb indicació expressa de la mena de material, nombre d'unitats adquirides i destinació d'ús", conclou.

La Moncloa

Els nostres socis

Hangar 05 Producciones Artísticas
2Pols Travel Agency
Digicopy
Unir Tours
Sonisord
Hotel Catalonia Albeniz
Mogadealer, S.L.
Carregant...
x
X