Eix Clot

Eix Clot

Normativa d'horaris comercials

6 d'agost de 2015

Informació sobre la normativa d'horaris comercials
Les competències en matèria de regulació d’horaris comercials estan atribuïdes actualment, pel que fa a Catalunya, tant a l’Estat com a la Generalitat de Catalunya.
El 19 de febrer de 2014 es va aprovar la Llei 3/2014 de 19 de febrer, d'horaris comercials i de mesures per a determinades activitats de promoció (DOGC 24.2.2014). Entra en vigor el 25 de febrer de 2014.
Zona turística d'obertura comercial
La Generalitat de Catalunya ha dictat Resolució de 10 de juliol en la qual es qualifiquen determinades zones del terme municipal de Barcelona com a turístiques, a efectes d'horaris comercials. En el període comprés entre l'1 de juliol i el 15 de setembre, els establiments comercials compresos en la zona turística, podran romandre oberts, els diumenges, entre les 10'00 h i les 18'00 h, llevat dels inclosos en aquest període que formin part del calendari general de festius amb obertura comercial autoritzada que podran romandre oberts durant l'horari comercial general establert als apartats a) i b) del punt 2 de l'article 1 de la Llei 3/2014 d'horaris comercials.
Els carrers que són fronterers s'inclouen compreses les dues voreres.
Autoritzacions per a la modificació de la franja horària comercial per a esdeveniments puntuals
De manera excepcional, amb motiu de la celebració d'esdeveniments lúdics, culturals, festius, etc., a sol·licitud motivada de l'Ajuntament i prèvia autorització de la Direcció General Comerç de la Generalitat, és possible l’ampliació de l’horari comercial més enllà de les 22.00 hores, d'acord amb el que disposa la Llei 3/2014, del 19 de febrer, d’horaris comercials i de mesures per a determinades activitats de promoció.
10 de juliol: II nit lila del comerç de Gràcia
20 de juny: nit del comerç a Camp de l'Arpa
19 de juny: Shopping night a Gran Eixample
18 de juny: Intenz Diagonal by the shopping night Barcelona

Normativa municipal
Per raons d’ordre públic, els ajuntaments poden acordar l'obligatorietat de tancament en horari nocturn d’establiments que pretenguin acollir-se a qualsevol de les causes d’exclusió de l’horari general, amb la corresponent comunicació a la Direcció General de Comerç.

A Barcelona, aquesta regulació es troba en els districtes següents:
• Ciutat Vella
• Gràcia
• Sants-Montjuic: Poble-Sec
Altres regulacions: Decret mercat de marxants

Publicitat de l'horari comercial
Els establiments comercials han d'exposar l'horari adoptat de manera que la informació sigui visible per al públic, fins i tot amb l'establiment tancat.
Els establiments dedicats essencialment a la prestació de serveis, com per exemple perruqueries, centres d’estètica, bugaderies, locutoris, etc., estan exclosos de les limitacions en matèria d’horaris comercials.

Font: Ajuntament de Barcelona

Els nostres socis

Autòctons
En Clave de Soul
Farmàcia Egea - Thomas
La Clote
Escola Taller Novart
Melosa
Farmàcia Ana Mª Macià
Carregant...
x
X