Eix Clot

Eix Clot

Nou grup de treball per elaborar el projecte de Llei de les Àrees de Promoció Econòmica Urbana

22 de febrer de 2018

La direcció general de Comerç ha començat a treballar en el projecte de llei que ha de possibilitar la creació de les Àrees de Promoció Econòmica Urbana (APEU), d’acord amb el que estableix l’actual llei de Comerç, Serveis i Fires (Llei 18/2017, d’1 d’agost ).  L’actual normativa  preveu la creació d’entitats de col·laboració público-privada per al desenvolupament de plans estratègics dissenyats per a períodes determinats en àrees urbanes prèviament delimitades, fomentant la implantació i desenvolupament de les Àrees de Promoció Econòmica Urbana (APEU).

La direcció general de Comerç ha creat un grup de treball format per juristes i experts en aquest àmbit, amb l’objectiu de complir amb el termini de divuit mesos que estableix la Llei, i aprovar un projecte de Llei que possibiliti la seva implantació.

En el grup de treball, també hi participaran altres agents del sector comercial, representants de les administracions públiques i entitats locals, i també del món universitari.

D’acord amb la normativa actual, el projecte de llei, com a mínim, ha d’incloure:

a) Els requisits que han de complir les àrees de promoció econòmica urbana perquè es puguin constituir, que són els següents:

  • La definició de la delimitació territorial de l’àrea de promoció.
  • El suport necessari dels titulars o els propietaris dels locals comercials dedicats a activitats econòmiques de la zona delimitada com a àrea de promoció econòmica urbana, que en garanteixi la qualitat democràtica del procés d’implantació amb la previsió de la majoria corresponent.
  • L’elaboració d’un pla estratègic en què constin, entre altres aspectes, les activitats promocionals.
  • L’establiment d’una gestió professionalitzada.
  • El pressupost necessari per a portar a terme el pla estratègic definit.
  • La forma jurídica i els estatuts més adequats a la missió de l’àrea de promoció.
  • L’instrument de col·laboració amb l’ajuntament on es troba emplaçada l’àrea.

b) El procediment per a la constitució i l’extinció de l’àrea de promoció econòmica urbana, la durada, les funcions, el contingut del pla estratègic corresponent, i també l’organització i el funcionament.

Generalitat de Catalunya

Els nostres socis

Kiley Joiers
Second Company
El Jardinet del Clot
Escuela Ballet David Campos
Distrito 655
Marta Taller Botiga
Dommia
Carregant...
x
X