Eix Clot

Eix Clot

Nou grup de treball per elaborar el projecte de Llei de les └rees de Promociˇ Econ˛mica Urbana

22 de febrer de 2018

La direcció general de Comerç ha començat a treballar en el projecte de llei que ha de possibilitar la creació de les Àrees de Promoció Econòmica Urbana (APEU), d’acord amb el que estableix l’actual llei de Comerç, Serveis i Fires (Llei 18/2017, d’1 d’agost ).  L’actual normativa  preveu la creació d’entitats de col·laboració público-privada per al desenvolupament de plans estratègics dissenyats per a períodes determinats en àrees urbanes prèviament delimitades, fomentant la implantació i desenvolupament de les Àrees de Promoció Econòmica Urbana (APEU).

La direcció general de Comerç ha creat un grup de treball format per juristes i experts en aquest àmbit, amb l’objectiu de complir amb el termini de divuit mesos que estableix la Llei, i aprovar un projecte de Llei que possibiliti la seva implantació.

En el grup de treball, també hi participaran altres agents del sector comercial, representants de les administracions públiques i entitats locals, i també del món universitari.

D’acord amb la normativa actual, el projecte de llei, com a mínim, ha d’incloure:

a) Els requisits que han de complir les àrees de promoció econòmica urbana perquè es puguin constituir, que són els següents:

  • La definició de la delimitació territorial de l’àrea de promoció.
  • El suport necessari dels titulars o els propietaris dels locals comercials dedicats a activitats econòmiques de la zona delimitada com a àrea de promoció econòmica urbana, que en garanteixi la qualitat democràtica del procés d’implantació amb la previsió de la majoria corresponent.
  • L’elaboració d’un pla estratègic en què constin, entre altres aspectes, les activitats promocionals.
  • L’establiment d’una gestió professionalitzada.
  • El pressupost necessari per a portar a terme el pla estratègic definit.
  • La forma jurídica i els estatuts més adequats a la missió de l’àrea de promoció.
  • L’instrument de col·laboració amb l’ajuntament on es troba emplaçada l’àrea.

b) El procediment per a la constitució i l’extinció de l’àrea de promoció econòmica urbana, la durada, les funcions, el contingut del pla estratègic corresponent, i també l’organització i el funcionament.

Generalitat de Catalunya

Els nostres socis

Creps Clot
Unir Tours
Hotel Catalonia Atenas
Forn Elias
Fit&Dance School Kalal˙
Autorentat Mascotes El Clot
FarmÓcia BastÚ
Carregant...
x
X