Eix Clot

Eix Clot

Compra, Rasca i Guanya! Premis

La promoció consta dels següents premis en el Rasca i Guanya en suport paper.

- 1 premi de 300€ en vals de compra.

- 20 premis de Val ESMORZAR, valorat cada premi en 5€, per bescanviar a qualsevol dels establiments de restauració associats que facin esmorzars.

- 5 PREMIS de Val GOURMET, valorat cada premi en 30,00€,

- 5 PREMIS de Val de MODA, valorat cada premi en 30,00€,

- 5 PREMIS Val GASTRONÓMIC, valorat cada premi en 30,00€ vàlid per qualsevol dels establiments de restauració associats a l'Eix Clot.

- 40 PREMIS VALS DE COMPRA DE 10,00€ per bescanviar a qualsevol dels establiments associats participants en la promoció.

- 90 PREMIS de Bosses Disseny Eix Clot que es podrà bescanviar a FORN ELIAS, C/del Freser 90,  PASTISSERIA GUAL, C/Mallorca 529, o QUIOSC DEL CLOT, Plaça del Mercat, s/n

La promoció consta dels següents premis en el Rasca i Guanya en la seva versió digital.

- 10 premis de Val ESMORZAR, valorat cada premi en 5€, per bescanviar a qualsevol dels establiments de restauració associats que facin esmorzars.

- 3 PREMIS de Val de MODA, valorat cada premi en 30,00€,

- 10 PREMIS VALS DE COMPRA DE 10,00€ per bescanviar a qualsevol dels establiments associats participants en la promoció.

- 5 PREMIS Val de SALUT, valorat cada premi en 20€ per bescanviar en un dels següents establiments: https://www.eixclot.cat/cat/socis/salut . (Farmàcies, Herbolaris, Optiques, Ortopedia, Fisioterapia, Cliniques dentals... )

- 3 PREMIS de Val de ESTÈTICA, valorat cada premi en 75,00€,

Serà d’aplicació el que s’estableix en el punts d’aquestes bases.

BASES LEGALS

PRIMERA.  IDENTIFICACIÓ

L’entitat promotora d’aquesta campanya es l’Associació d’Emprenedors del Clot, Eix Clot, amb domicili social al Carrer Sant Antoni Maria Claret 385, espai Municipal Alchemika, 08041 Barcelona, amb CIF G64961519 (en endavant Eix Clot)

SEGONA. OBJECTE DE LA PROMOCIÓ

El sorteig de diversos premis en vals de compra i en espècie, entre les clientes i clients dels associats amb la finalitat de promocionar, fomentar i fidelitzar el comerç de la zona.

TERCERA. ÀMBIT D’APLICACIÓ

La promoció es durà a terme entre els clients i clientes dels establiments associats a l’Eix Clot i que col·laborin en aquesta acció comercial, essent per tant, d’àmbit local.

QUARTA. PARTICIPANTS

Podran participar en aquesta promoció qualsevol persona física, major de 18 anys, que pugui acreditar la seva edat amb el seu document de identitat (DNI o NIE) en vigor, i que realitzi una compra en algun dels establiments participants. La compra mínima per rebre un RASCA-GUANYA serà de 5,00€, no acumulables, i quedant a discreció del responsable de l’establiment establir imports menors a la seva conveniència.

No podran participar ni ser beneficiaris dels premis els associats, familiars directes i empleats, excepte rebin el Rasca-Guanya per compra a un altre establiment associat.

CINQUENA. MECÀNICA DEL SORTEIG

Es posaran en circulació 15.000 targes que disposaran d’una superfície engomada, la qual haurà de ser rascada per a descobrir el premi ocult sota la mateixa. Entre les 15.000 paperetes, barrejades de forma aleatòria, s’amagaran les targes amb premi.

SISENA. DURACIÓ

La promoció descrita estarà en vigor en cadascun dels comerços participants fins a esgotar les seves targetes rasques o fins el 31/10/2022, el que abans succeeixi. La data màxima per bescanviar els premis serà el 30/11/2022. No es podrà bescanviar cap premi ni de val de compra ni en espècie passada aquesta data.

SETENA. UTILITZACIÓ DE NOM I IMATGE

L’acceptació del premi per els guanyadors suposa el seu consentiment exprés i l’autorització per part de l’Eix Clot en relació a les seves dades personals per que aquesta pugui tractar-los i incorporar-los als seus fitxers amb la finalitat de reproduir, utilitzar o difondre el seu nom, cognoms i/o imatge en qualsevol activitat publicitària i/o promocional, en qualsevol mitjà, suport o format, sense que aquestes activitats donin dret de remuneració o benefici addicionals excepte el premi obtingut, conforme a aquestes bases. La negativa a concedir el consentiment i l’autorització indicada impliquen la renuncia al premi.

VUITENA. ACCEPTACIÓ NORMATIVA

Els participants hauran d’ acceptar les presents bases per a poder ser guanyadores o guanyadors dels premis, així com el criteri de l’Eix Clot en el que fa a la resolució de qualsevol qüestió derivada del desenvolupament de la present promoció.

Els nostres socis

Chisholm School
Òptica Tutusaus
2Pols Travel Agency
Hotel Catalonia Sagrada Família
Hotel Catalonia Atenas
La Clote
Second Company
Carregant...
x
X