Eix Clot

Eix Clot

La Generalitat destina 10,8 milions d'euros en ajuts directes a micro i petites empreses industrials

12 de juny de 2020

  • A Catalunya actualment hi ha 24.581 empreses industrials amb assalariats i d’aquestes el 92,3% son micro i petites empreses que tenen una major dificultat per accedir a finançament.
  • Els criteris que es valoraran per accedir són el territorial, el fet d’haver presentat o no un ERTO, la facturació 2019, l’ocupació 2019, i l’afectació sectorial.

El Departament d’Empresa i Coneixement destina un total de 10.852.000 euros en ajuts directes a micro i petites empreses industrials amb l’objectiu de mantenir l’ocupació. Aquest ajut contribueix de manera directa a una part de les despeses estructurals i fixes que les empreses tenen com a conseqüència de la caiguda de l’activitat per la crisi de la Covid-19.

La convocatòria d’ajuts, que s’ha publicat aquest matí al DOGC, ha sortit inicialment amb 1.152.000 euros però abans de que acabi el termini de presentació de sol·licituds, l’import de 10,8 milions d’euros ja estarà disponible.

A Catalunya actualment hi ha 24.581 empreses industrials amb assalariats i d’aquestes el 92,3% són micro i petites empreses que tenen una major dificultat per accedir al finançament. En molts casos, les línies de liquiditat amb avals públics no arriben a aquesta tipologia d’empresa i per això el Govern ha impulsat un ajut directe orientat al manteniment de l’ocupació definitiva.

Aquests ajuts van dirigits a les micro i petites empreses que formen part de l’àmbit competencial del Departament, manufactureres i de serveis a la producció (codis CNAE 10 a 33), i les de serveis a la producció (codis CNAE 35 a 39).

Per poder accedir als ajuts les empreses han de:

  • tenir menys de 49 treballadors;
  • acreditar una reducció en el volum de vendes del 33% o superior en el període de l’1 de març al 30 d’abril del 2020 en relació al mateix període de l’any 2019;
  • i comprometre al manteniment dels llocs de treball amb contracte indefinit entre 1 de març i 31 de desembre de 2020.
En aquest sentit, es destinaran 1.500 euros per a cada lloc de treball de caràcter indefinit mantingut des de l’1 de març fins el 31 de desembre de 2020 (amb un límit màxim d’ajut per a cada tram de nombre de treballadors).


Criteris per accedir-hi

Aquesta és una línia amb concurrència competitiva: es valoren les peticions en funció de cinc criteris, i sobre ells s’atorga una puntuació que és la que esdevé el valor per tenir dret a l’ajut, en funció del pressupost màxim disponible. Aquests criteris són: el territorial, el fet d’haver presentat o no un ERTO, la facturació de 2019, l’ocupació de 2019, i l’afectació sectorial.

També rebran una millor qualificació aquelles companyies que no han presentat cap mesura de regulació d’ocupació, malgrat la situació. Seguidament es tindran en compte les empreses que han aplicat un ERTO però no han tingut el suport estatal pel que fa a l’exoneració de quotes patronals a la Seguretat Social. I, per últim, es contemplaran els casos en què s'hagi presentat un ERTO per causa de força major.

Pel que fa al criteri de facturació de l’empresa i de treballadors, s’estableixen uns escalats d’aquests indicadors en què a menys facturació i menys treballadors, més valoració de la sol·licitud.

Per últim, com que la crisi sanitària no ha afectat per igual als sectors d’activitat econòmica industrial, s’ha establert també un barem en funció del nombre de treballadors afectats per ERTOS en cada sector d’activitat; en concret es té en compte l’afectació relativa d’aquets treballadors en relació al nombre d’afiliats que tenen al règim general de la Seguretat Social.

Generalitat de Catalunya

Els nostres socis

Digicopy
Hotel Catalonia Atenas
Mora Hogar
Romeo Abogados
Distrito 655
Melosa
Xarcuteries Bosch
Carregant...
x
X