Eix Clot

Eix Clot

La SGEAF elabora un document amb les mesures per realitzar amb seguretat les activitats esportives d'estiu

4 de juny de 2020

  • El pla estableix els criteris bàsics per fer compatible la realització de casals, campus/estades i rutes esportives, així com jornades de tecnificació esportiva, amb la prevenció del contagi del coronavirus.
  • La SGEAF també ha elaborat un document informatiu amb eines per calcular l’aforament de les instal·lacions esportives durant el desconfinament.

La Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física (SGEAF) ha elaborat un document amb les mesures per realitzar les activitats esportives d’estiu per a infants i adolescents entre 3 i 18 anys en les condicions de seguretat i prevenció necessàries en un context d’excepcionalitat derivat de la pandèmia de la Covid-19. El pla ha estat aprovat pel comitè directiu del Pla PROCICAT per emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc, que també ha validat una guia elaborada per la SGEAF per calcular l’aforament de les instal·lacions esportives durant el procés de desconfinament.

De forma addicional a les mesures recollides als decrets, ordres i protocols sectorials que ha anat publicant el Govern de la Generalitat, la SGEAF ha elaborat el document ‘Criteris bàsics per a l’organització de les activitats esportives d’estiu per a menors de 18 anys’ per minimitzar el risc de transmissió del virus i, alhora, reduir l’impacte negatiu que la pandèmia està tenint sobre el teixit esportiu de Catalunya, amb una afectació especial en el col·lectiu d’infants i adolescents.

El document, emmarcat en el procés d’obertura ordenada i progressiva de l’activitat esportiva i del lleure, estableix els requisits i les mesures de protecció i prevenció que han de fer possible aquestes activitats a l’estiu (ràtios i personal tècnic, distància de seguretat, neteja i desinfecció de les instal·lacions, delimitació d’espais, etc.), seguint les pautes generals que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, mitjançant la Direcció General de Joventut, ja ha establert per a l’educació en el lleure, i tenint en compte que infants i adolescents representen un grup de baix risc.

El pla marca els criteris per la celebració, d’una banda, dels casals esportius (sense pernoctació), els campus o estades esportives (amb pernoctació) i les rutes esportives, activitats regulades pel Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys, i amb una llarga tradició a Catalunya. I, de l’altra, la realització de concentracions, jornades i estades de tecnificació esportiva per a menors de 18 anys, que federacions i clubs esportius programen a l’estiu en períodes de vacances escolars.

Lleure esportiu i transmissió de valors

El Govern considera que tant les activitats de lleure esportiu com les de tecnificació esportiva són una eina educativa molt potent i una gran oportunitat per tal que infants i adolescents gaudeixin d’un lleure esportiu de qualitat o continuïn amb els seus entrenaments en un marc diferent que afavoreix la convivència, la transmissió de valors i la compaginació del treball d’aprenentatge i/o millora esportiva amb activitats amb un caràcter més lúdic o d’esbarjo.

Les activitats descrites en el document s’adrecen a nens i nenes a partir dels 3 anys i a adolescents menors de 18 anys. En coordinació amb el teixit esportiu i les diferents administracions locals, es donarà prioritat a la participació d’infants i adolescents en situació de vulnerabilitat o que hagin patit d’una manera més directa l’impacte de la Covid-19.

Tenint en compte l’excepcionalitat del moment, les fases de desconfinament gradual en què es troba la població de Catalunya i la possible evolució desigual en el mateix territori català, el document estarà condicionat a l’evolució i al control de l’epidèmia i a les condicions objectives que des de l’àmbit de la salut pública s’estableixin per tal que les activitats esportives es puguin desenvolupar amb seguretat.

Aforament de les instal·lacions

D’altra banda, fruit d’un treball intern que ha recollit les experiències d’altres països i les aportacions de tècnics d’altres administracions, federacions i empreses esportives, el Servei d’Equipaments Esportius del Consell Català de l’Esport ha elaborat el document “L’aforament de les instal·lacions esportives durant el desconfinament de la COVID-2019”.

Complementàriament a les guies publicades per altres administracions, el document estableix els criteris tècnics de consens per facilitar a tècnics municipals, titulars i gestors de les instal·lacions esportives la redacció dels plans de contingència que donin compliment a la nova regulació de l’estat d’alarma en funció de l’avaluació del risc de la respectiva instal·lació. Un pla que haurà de rebre el vistiplau de l’Ajuntament, que és l’administració competent per autoritzar la seva reobertura, a més del titular de gran part dels equipaments esportius de Catalunya.

La definició de l’aforament de les instal·lacions per a l’ús esportiu no es troba recollit a cap altra normativa de la legislació vigent, donat que és un paràmetre funcional i diferent al criteri de seguretat d’ocupació màxima que serveix per calcular les vies d’evacuació i els plans d’emergència. El document del Govern fa una proposta per al procés progressiu de desconfinament que s’haurà d’anar actualitzant a mesura que es coneguin els detalls de les ordres del Ministeri de Sanitat, que en les fases 1 i 2 ha limitat l’aforament esportiu a un màxim del 30 per cent.

Generalitat de Catalunya

Els nostres socis

Bodega Carol
Rellotgeria Lara
Farmàcia Ana Mª Macià
Gran Ruca
Mercat del Clot
Kiley Joiers
Wings Barcelona
Carregant...
x
X