Eix Clot

Eix Clot

Noves normes sobre gestió de residus en el procés de desescalada

28 de maig de 2020

Mitjançant dos ordres ministerials, el Govern ha adoptat noves normes sobre la gestió de residus en el procés de desescalada. Aquestes ordres, a proposta del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, han estat publicades entre el dissabte i avui en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La nova norma revisa algunes de les mesures conjunturals que, atès el principi de precaució, es van prendre en els moments de major incidència de la pandèmia per a la gestió dels residus domèstics i sanitaris en contacte amb COVID-19 amb les adequades garanties de seguretat.

No obstant això, en la mesura en la qual la incidència de la malaltia s'atenua i totes les Comunitats Autònomes es troben ja en la fase 1 o 2 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat, procedeix anar recuperant la pràctica habitual en matèria de gestió de residus de competència municipal, al mateix temps que es manté cert grau de flexibilitat perquè les autoritats competents (la gestió de residus és competència autonòmica i d'entitats locals) puguin adequar les mesures de gestió a l'evolució de la situació.

Per a això, s'ha revisat l'Ordre SND 271/2020, de 19 de març, en tres aspectes clau:

  • Recuperar la separació manual del tractament de la fracció resto sempre que es disposin dels mitjans de protecció adequats, amb la finalitat de minimitzar els volums destinats a abocador o incineració. La fracció resta està composta pels residus d'origen domèstic que s'obté una vegada efectuades les recollides separades (en algunes zones també se'l denomina rebuig). A aquesta bossa va tot allò que no es diposita en els contenidors de recollida separada de qualsevol de les fraccions (orgànica, envasos, paper, vidre o tèxtil). Per a extremar la seguretat, en els primers dies de l'estat d'alarma es van donar instruccions perquè la separació del contingut de les bosses de fracció resto en les plantes de tractament no es fes de manera manual sinó només automàtica.
  • Limitar la incineració i l'abocament directe de la fracció resto com a màxim fins que finalitzi la fase 3, donant un marge de flexibilitat a les comunitats autònomes per a poder recuperar la gestió habitual de la fracció resto. En l'ordre de març s'obligava a destinar la fracció resto directament a abocador o incineració.
  • Reinstaurar la notificació prèvia associada als trasllats entre comunitats autònomes dels residus sanitaris en contacte amb COVID-19, que havia quedat suspesa per a evitar les dificultats que suposava la pràctica de les notificacions en l'etapa de confinament.

Recomanacions sobre productes d'un sol ús

Addicionalment, al marc de la desescalada i gradual recuperació de l'activitat, el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic ha publicat unes recomanacions per a prevenir el risc que es produeixi un increment en la generació de residus a conseqüència d'un major consum de productes d'un sol ús, especialment, material de protecció com a màscares, guants, etc., envasos per a alimentació o altres productes d'un sol ús.

La Moncloa

Els nostres socis

A ruta gallega
Espai Feilen Meishûkan
Electrodomèstics Peinado
Ortopedia Clot
Mercadona
Autorentat Mascotes El Clot
Melosa
Carregant...
x
X