Eix Clot

Eix Clot

Suspensió de les activitats no essencials

30 de març de 2020

Seguint les recomanacions del Comitè Tècnic, i després comunicar-ho als agents socials, el president del Govern ha pres la determinació que tots els treballadors d'activitats no essencials es quedin a casa seva entre el 30 de març i el 9 d'abril, les dues dates incloses.

El Consell de Ministres va aprovar, ahir diumenge, la mesura amb la qual es reduirà encara més la mobilitat de les persones, amb l'objectiu de disminuir el risc de contagi i permetre descongestionar les UCIs dels hospitals.

A causa d'aquesta tardança a publicar el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte d'altri que no prestin serveis essencials en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), el Govern ha concedit una moratòria. "En aquells casos en què resulti impossible interrompre de manera immediata l'activitat, les persones treballadores incloses en l'àmbit subjectiu d'aquest Reial decret llei podran prestar serveis el dilluns 30 de març de 2020 amb l'únic propòsit de dur a terme les tasques imprescindibles per poder fer efectiu el permís retribuït recuperable sense perjudicar de manera irremeiable o desproporcionada la represa de l'activitat empresarial".

Durant el permís, els treballadors i treballadores seguiran percebent les seves retribucions íntegres, tant el salari base com els complements als quals tinguin dret.

Un cop acabi el període esmentat, les empleades i empleats tornaran a l'empresa, de manera gradual, les jornades no treballades.

Les empreses han de negociar amb la representació unitària, amb els sindicats o amb les persones treballadores, la manera en què es restituiran a l'empresa aquestes jornades laborals no prestades fins al 31 de desembre de 2020.

La recuperació d'aquestes hores no podrà suposar, en cap moment, l'incompliment dels períodes mínims de descans diari ni setmanal que preveu la llei ni la superació de la jornada anual màxima fixada en el conveni col·lectiu que sigui d'aplicació. També han de ser respectats els drets de conciliació de la vida personal i familiar reconeguts legal i convencionalment.

Es tracta d'una mesura de flexibilitat laboral que tracta de mantenir i salvaguardar l'ocupació mentre duri la crisi sanitària de la Covid-19, d'evitar situacions de desprotecció i de garantir el restabliment posterior de l'activitat econòmica.

Les empreses que hagin d'aplicar aquest permís retribuït podran establir un nombre mínim de plantilla o establir els torns de treball imprescindibles per mantenir l'activitat que sigui indispensable.

El Reial decret llei que acaba d'aprovar l'Executiu és d'aplicació obligatòria, però contempla excepcions. Per exemple, no podrà afectar les treballadores i treballadors a les que se'ls estigui aplicant un ERTO, llevat que aquest sigui de reducció de jornada. Tampoc a les persones que estiguin de baixa mèdica, o el contracte estigui suspès per altres causes legals, ni a les que puguin desenvolupar la seva activitat professional mitjançant el teletreball.

En aquells casos en què resulti impossible interrompre de manera immediata l'activitat, les persones treballadores incloses en l'àmbit subjectiu d'aquest Reial decret llei podran prestar serveis el dilluns 30 de març de 2020 amb l'únic propòsit de dur a terme les tasques imprescindibles per poder fer efectiu el permís retribuït recuperable sense perjudicar de manera irremeiable o desproporcionada la represa de l'activitat empresarial.

El decret inclou la llista definitiva oficial de les activitats essencials que queden al marge del permís retribuït recuperable obligatori i podeu consultar en el document adjunt.

Més Informació

Els nostres socis

Unir Tours
Cronologic
Òptica Tutusaus
Arxé
Pastisseria La Palma
Beauty Secrets
Xarcuteries Bosch
Carregant...
x
X