Eix Clot

Eix Clot
Clot amb Art

Bases del sorteig

1. Associaciò d'Emprenedors del Clot , a partir d'ara l'Eix Clot, organitza la campanya “Clot amb Art” per tal de fidelitzar els clients dels seus establiments adherits i per oferir-los un incentiu a la compra.

2. La campanya  “Clot amb Art” consisteix en el sorteig d’una pintura de Joan Bueno.

3. Les persones que vulguin participar en el sorteig hauran d’accedir a un formulari a través de l’enllaç web www.eixclot.cat/clotambart omplir totes les dades, adjuntar una fotografia del seu passaport segellat per almenys 8 dels establiments adherits a l'Eix Clot i enviar-lo.

4. En la fotografia del passaport s'hauran d'identificar correctament els segells dels establiments.

5. Una mateixa fotografia no es podrà usar més d'una vegada.

6. El sorteig se celebrarà el dimarts 5 de juliol de 2022 amb un programa informàtic i inclouran tots els formularis rebuts fins al 30 de juny de 2022.

7. Es comprovarà que el passaport premiats contingui segells d'establiments adherits a Eix Clot. Si no ho són, es tornarà a fer el sorteig del premi.

8. L’organització contactarà amb les persones guanyadores de cada sorteig per fer l’atorgament del premi que li correspongui.

9. En cap cas, es canviarà el valor dels premis per diners en efectiu.

10. Els titulars dels establiments comercials i de serveis adherits a l'Eix Clot i els seus familiars; el seu personal i els familiars d’aquests no poden participar en aquesta campanya amb tiquets del seu establiment. Els treballadors de l'Eix Clot i de l’empresa que gestiona aquesta promoció i els seus familiars no poden participar en aquesta campanya com a beneficiaris dels premis.

11. En cap cas, s’acceptarà que una persona menor d’edat pugui recollir el premi.

12. La participació en aquesta campanya implica l’acceptació d’aquestes bases.

13. Les persones premiades accepten aquestes bases i autoritzen l’organització a fer ús dels seus noms i cognoms i fotografies, si cal, per promocionar aquesta campanya. La no acceptació d’aquest punt representa la pèrdua de la condició de premiat/da. En aquest cas l’organització es reservarà el dret de tornar a sortejar el premi o deixar-lo desert.

14. L’organització també és reserva el dret d’excloure de la participació en aquesta campanya a qualsevol establiment comercial i o de serveis que no respecti aquestes bases.

15. En cas de dubtes la versió de les bases redactada en català és la que tindrà preferència.

16. Qualsevol imprevist serà resolt per l’organització, que es reserva el dret d’interpretació d’aquestes bases.

Barcelona, 18 de maig de 2022

Carregant...
x
X